นโยบายการคืนเงินและสินค้า (Refund & Return Policy)

นโยบายการคืนเงินและสินค้า (Refund & Return Policy)

บริษัท สปอร์ต ทรีซิกตี้  จำกัด รับประกันความพอใจสามารถคืนสินค้าที่ซื้อโดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. สินค้าทุกรายการรับประกันคืนสินค้าได้ ช่องทาง Online สามารถเปลี่ยน หรือคืนได้ภายใน 14 วัน
 2. รายการสินค้าที่ทำการสั่งซื้อแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ กรณีที่ลูกค้ามีความจำเป็นจะพิจารณาเป็นกรณี โดยติดต่อมาทางอีเมล์ contact.sport360@gmail.com หลังจากได้รับอีเมล์ ทางบริษัทจะติดต่อกลับภายใน  3 วันทำการ
 3. กล่องสินค้าถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ ต้องสมบูรณ์ ไม่มีตำหนิในการส่งเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ***ห้ามนำกล่องสินค้ามาห่อเป็นกล่องพัสดุเด็ดขาด
 4. ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งสินค้าคืน ทางร้านจะทำการ Refund เมื่อได้รับสินค้าคืนภายใน 15 วันทำการ
 5. การรับประกันคืนสินค้า 14 วัน ไม่สามารถใช้กับสินค้า Pre-order ได้
 6. การรับประกันคืนสินค้า 14 วัน ไม่สามารถใช้กับสินค้า Clearance sale ได้
 7. การรับประกันคืนสินค้า 14 วัน ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า และการเคลมสินค้าที่เสียหายภายใน 7 วัน มีเงื่อนไขดังนี้

 1. สินค้าที่เสียหายบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถนำกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน 7 วัน นับจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า (อ้างอิงจากลายเซ็นที่ลูกค้าเซ็นรับสินค้า)
  *** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า ต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หากไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ จะคืนเงินให้ภายใน 15 วันทำการ
 2. กรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้าทดแทนรุ่นอื่น หรือรุ่นที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าได้สินค้ารุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิม ลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าเพื่อทราบ และยืนยันก่อนมีการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง
 3. สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไขการรับประกัน เช่น สินค้าชำรุด, หัก, แตก, บุบ, ไหม้, บิ่น, ร้าว, งอ, บิดเบี้ยว, มีรอยขูดขีด, กล่องสินค้าขาด หรืออุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 4. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 5. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขีดข่วนเป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 6. การส่งเคลมสินค้าจำเป็นต้องมีกล่องสินค้า สติ๊กเกอร์ และหมายเลข Serial no. ของทางบริษัท และ Supplier รวมทั้ง Serial ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอยชำรุด, ฉีกขาด, ลบ, หลุดหาย หรือมีการแก้ไขสติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดบนตัวสินค้า กล่องสินค้า ถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า