นโยบายการคุ้มครองข้อมูล (Data Protection Policy)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูล (Data Protection Policy)

บริษัท สปอร์ต ทรีซิกตี้  จำกัด, เป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้าประเภทค้าปลีกอุปกรณ์กีฬา และสินค้าอื่นๆ ในประเทศไทย มีให้ความสำคัญอย่างที่สุดกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ดังนั้นข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลสามารถเรียกดูได้จากธนาคารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น กล่าวคือ สปอร์ ทรีซิกตี้  จะไม่สามารถค้นหาข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลได้เลย นอกจากนี้ ถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะไม่ให้เช่า หรือ ขายข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่นใด