แชร์ประสบการณ์

TNF100 เป็นสนามที่มี signature ชัดเจนเหมือนเคย

ความเป็น speed course ถ้าวิ่งผ่อนเกินไป มีสิทธิ์ไม่ทัน cut off time และ อากาศเขาใหญ่ มุมที่ไม่มีร่มไม้ พอแดดออก จะร้อนมาก ที่บางคนแซว “ตัวจริ...