สาระน่ารู้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาการการปวดกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกาย (DOMS: delayed onset muscle soreness)

การสวมใส่เสื้อผ้ารัดกล้ามเนื้อขณะการออกกำลังกายจะทำให้กระชับมัดกล้ามเนื้อและสามารถลดอาการการปวดกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกาย  (DOMS: delayed onset musc...

ข้อแตกต่างระหว่างเสื้อผ้ารัดกล้ามเนื้อที่ผลิตขึ้นเพื่อการบำบัดทางการแพทย์ (medical compression) และ เสื้อผ้ารัดกล้ามเนื้อที่ผลิตขึ้นเพื่อใส่ในการเล่นกีฬา (sports compression)

ข้อแตกต่างระหว่างเสื้อผ้ารัดกล้ามเนื้อที่ผลิตขึ้นเพื่อการบำบัดทางการแพทย์ (medical compression) และ เสื้อผ้ารัดกล้ามเนื้อที่ผลิตขึ้นเพื่อใส่ใ...